برخی مقالات سایت

سنسور ضربه یا شوک چیست؟


سنسور شوک یا ضربه نیز یکی دیگر از سنسورهای مهم سیستم دزدگیر است. این قطعه از یک پلاتین و یک پیچ تنظیم کننده تشکیل شده است. زمانی که یک ضربه به سنسور شوک وارد می شود این تیغه ها از هم جدا شده و سنسور تحریک می گردد.

رشته مهندسی برق


رشته مهندسی برق رشته ای است که به صورت کلی با مطالعه برق، الکترونیک و الکترومغناطیس سروکار دارد. در این مطلب بیشتر با این رشته آشنا می شویم.

آموزش زبان


در این مطلب به معرفی وبسایت های مناسب در زمینه آموزش زبان های خارجی می پدازیم.

برندهای مورد تایید

ابزارها

   محاسبات لنز دوربین مداربسته به زودی

Google+