لامپ ها نوعی از منابع نوری الکتریکی هستند که به طور گسترده ای از آن ها برای تولید نور مصنوعی استفاده می شود.

انواع لامپ ها

لامپ های رشته ای
در این دسته از لامپ ها از طریق عبور جریان از فیلامان لامپ حرارت آن افزایش می یابد و با افزایش حرارت تا حد کافی فیلامان به تششع نوری می رسد. لامپ های رشته ای خود به پنج دسته مختلف تقسیم می شوند.
 • لامپ های التهابی معمولی (مات یا شفاف)
 • لامپ های رفلکتوری
 • لامپ های آمیخته
 • لامپ های متال هالید
لامپ های تخلیه در گاز
در این دسته از لامپ ها عبور جریان از داخل حباب لامپ گازها را تحریک نموده و نور ساطع می کند به همین دلیل به این لامپ ها تخلیه در گاز می گویند.
لامپ های تخلیه در گاز به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک از این دسته ها خود به دو دسته تقسیم می شوند:
 • لامپ های کم فشار: شامل لامپ های کم فشار سدیم و لامپ های کم فشار جیوه
 • لامپ های پر فشار: شامل لامپ های پر فشار سدیم و لامپ های پر فشار جیوه
لامپ های ال ای دی (LED)
در این دسته از لامپ ها، نور از طریق عبور جریان الکتریکی از یک نیمه هادی تولید می شود.

مشخصات اصلی لامپ ها

 1. شار نوری بر حسب لومن در طول موج بین 380 تا 780 نانومتر
 2. بهره نوری برحسب لومن بر وات
 3. درخشندگی لامپ بر حسب کاندیلا بر متر مربع
 4. عمر لامپ که بر اساس ساعات کارکرد قبل از اینکه میزان شار آن به درصد معینی از شار نوری اولیه برسد اندازگیری می شود.
 5. رنگ دهی که عبارتست از نشان دادن رنگ حقیقی اجسام رنگی در نور لامپ

جدول مشخصات و مقایسه انواع لامپ ها

نوع لامپ بهره نوری رنگ دهی درخشندگی عمر لامپ
رشته دار 100وات، شیشه 14 100 700 1000
رشته دار 100وات، شیری 13 100 3 1000
رشته هالوژنی، شیشه 30 100 1500 3000
جیوه پر فشار 400وات، پودر فلورسنت 54 40 12 24000
جیوه پر فشار 400وات، شیشه 49 20 460 24000
سدیم پر فشار 400وات، شیشه 110 25 600 24000
سدیم پرفشار 400وات، پودر فلورسنت 107 25 25 24000
سدیم کم فشار 80وات 107 5 10 24000
متال هالید 400وات، پودر فلورسنت 75 65 14 34000
لامپ فلورسنت 84/36 وات 75 86 1.2 9000
لامپ فلورسنت 33/36 وات 67 66 1.7 6000
لامپ فلورسنت 37/40 وات 35 96 0.4 6000

Written by دوربین مدار بسته