دریافت لیست قیمت سیم لوشان قزوین

جهت دریافت لیست قیمت سیم و کابل شرکت لوشان کافیست اطلاعات خود را در قسمت تماس با ما وارد نموده و درخواست لیست قیمت را مطرح کنید. همچنین میتوانید از طریق تماس مستقیم با تلفن های شرکت و ارائه اطلاعات به صورت تلفنی لیست قیمت این محصولات را دریافت کنید.

لیست محصولات سیم لوشان قزوین

سیم های افشان لوشان قزوین

ردیف شرح موجودی
1 سیم افشان 1x0.5 موجود
2 سیم افشان 1x0.75 موجود
3 سیم افشان 1x1 موجود
4 سیم افشان 1x1.5 موجود
5 سیم افشان 1x2.5 موجود
6 سیم افشان 1x4 موجود
7 سیم افشان 1x6 موجود
8 سیم افشان 1x10 موجود
9 سیم افشان 1x16 موجود
10 سیم افشان 1x25 موجود
11 سیم افشان 1x35 موجود
12 سیم افشان 1x50 موجود

سیم های مفتولی لوشان قزوین
ردیف شرح موجودی
1 سیم مفتولی (70)1x0.5 موجود
2 سیم مفتولی (80)1x0.5 موجود
3 سیم مفتولی 1x0.75 موجود
4 سیم مفتولی 1x1 موجود
5 سیم مفتولی 1x1.5 موجود
6 سیم مفتولی 1x2.5 موجود
7 سیم مفتولی 1x4 موجود
8 سیم مفتولی 1x6 موجود
9 سیم مفتولی 1x10 موجود

سیم های بند تخت لوشان قزوین
ردیف شرح موجودی
1 سیم بند تخت 2x0.5 موجود
2 سیم بند تخت 2x0.75 موجود
3 سیم بند تخت 2x1 موجود
4 سیم بند تخت 2x1.5 موجود
5 سیم بند تخت 2x2.5 موجود
6 سیم بند تخت کیسه ای 2x0.5 موجود
7 سیم بند تخت کیسه ای 2x0.75 موجود

Written by دوربین مدار بسته