دریافت لیست قیمت کابل لوشان قزوین

جهت دریافت لیست قیمت کابل شرکت لوشان اطلاعات خود را در قسمت تماس با ما وارد نموده و درخواست لیست قیمت را مطرح کنید. همچنین می توانید از طریق تماس مستقیم با تلفن های شرکت و ارائه اطلاعات به صورت تلفنی لیست قیمت این محصولات را دریافت نمائید.

لیست محصولات مرتبط با کابل شرکت لوشان قزوین

کابل های افشان دورشته لوشان قزوین

ردیف شرح موجودی
1 کابل افشان 2x0.5 موجود
2 کابل افشان 2x0.75 موجود
3 کابل افشان 2x1 موجود
4 کابل افشان 2x1.5 موجود
5 کابل افشان 2x2.5 موجود
6 کابل افشان 2x4 موجود
7 کابل افشان 2x6 موجود
8 کابل افشان 2x10 موجود

کابل های افشان چهار رشته لوشان قزوین

ردیف شرح موجودی
1 کابل افشان 3x0.75 موجود
2 کابل افشان 3x1 موجود
3 کابل افشان 3x1.5 موجود
4 کابل افشان 3x2.5 موجود
5 کابل افشان 3x4 موجود
6 کابل افشان 3x6 موجود
7 کابل افشان 3x10 موجود
8 کابل افشان 3x16 موجود
9 کابل افشان 3x25 موجود

کابل های افشان چهار رشته لوشان قزوین

ردیف شرح موجودی
1 کابل افشان 4x0.75 موجود
2 کابل افشان 4x1 موجود
3 کابل افشان 4x1.5 موجود
4 کابل افشان 3x2.5 موجود
5 کابل افشان 4x4 موجود
6 کابل افشان 4x6 موجود
7 کابل افشان 4x10 موجود
8 کابل افشان 4x16 موجود

کابل های افشان پنج رشته لوشان قزوین

ردیف شرح موجودی
1 کابل افشان 5x1.5 موجود
2 کابل افشان 5x2.5 موجود
3 کابل افشان 5x4 موجود
4 کابل افشان 5x6 موجود
5 کابل افشان 5x10 موجود
6 کابل افشان 5x16 موجود

کابل های مفتولی لوشان قزوین

ردیف شرح موجودی
1 کابل مفتولی 2x4 موجود
2 کابل مفتولی 4x6 موجود
3 کابل مفتولی 4x10 موجود
4 کابل مفتولی 4x16 موجود
5 کابل مفتولی 3x25+16 موجود
6 کابل مفتولی 3x35+16 موجود
7 کابل مفتولی 5x6 موجود
8 کابل مفتولی 5x10 موجود

کابل های کولری لوشان قزوین

ردیف شرح موجودی
1 کابل کولری 4x1 موجود
2 کابل کولری 4x1.5 موجود
3 کابل کولری 5x1.5 موجود


کابل های کواکسیال لوشان قزوین

ردیف شرح موجودی
1 کابل کواکسیال 4/5C (معمولی) موجود
2 کابل کواکسیال 4/5C (صادراتی) موجود
3 کابل کواکسیال RG/59U موجود

Written by دوربین مدار بسته