دریافت لیست قیمت داکت سوپیتا

برای دریافت لیست قیمت داکت سوپیتا کافیست اطلاعات تماس خود را در قسمت تماس با ما وارد کرده و درخواست خود را مبنی بر دریافت لیست قیمت مطرح کنید. همچنین می توانید از طریق تماس مستقیم با شماره های شرکت و ارائه اطلاعات خود به صورت تلفنی در خواست خود را مطرح کنید.

لیست محصولات داکت سوپیتا

داکت های سفید سوپیتا

ردیف شرح واحد در هر بسته موجودی
1 داکت سفید 1x1 100متر
2 داکت سفید 1/5x1 100متر
3 داکت سفید 1/5x3 60متر
4 داکت سفید 1/6x1/6 120متر
5 داکت سفید 2x2 90متر
6 داکت سفید 2/5x2 70متر
7 داکت سفید 3x3 40متر
8 داکت سفید 3/5x4/5 32متر
9 داکت سفید 4x3 32متر
10 داکت سفید 5x3 24متر
10 داکت سفید 6x4/5 32متر
11 داکت سفید 9x4/5 24متر
12 داکت سفید 6x6 پایه بلند 24متر
13 داکت سفید 9x6 پایه بلند 18متر

داکت های کف خواب زمینی طوسی سوپیتا

ردیف شرح واحد در هر بسته موجودی
1 داکت کف خواب طوسی سایز 5 20متر
2 داکت کف خواب طوسی سایز 9 20متر

داکت های طرح چوب سوپیتا

ردیف شرح واحد در هر بسته موجودی
1 داکت طرح چوب 1x1 100متر
2 داکت طرح چوب 2x2 90متر
3 داکت طرح چوب 2/5x2 70متر
4 داکت طرح چوب 3x3 40متر
5 داکت طرح چوب 4x3 32متر
6 داکت طرح چوب 6x4/5 32متر
7 داکت طرح چوب 9x4/5 24متر
8 داکت کف خواب طرح چوب 5 20متر
9 داکت کف خواب طرح چوب 9 20متر

داکت های شیاردار سفید سوپیتا

ردیف شرح واحد در هر بسته موجودی
1 داکت سفید شیاردار 3x3 40متر
2 داکت سفید شیاردار 4x3 32متر
3 داکت سفید شیاردار 3/5x4/5 32متر
4 داکت سفید شیاردار 5x3 24متر
5 داکت سفید شیاردار 6x4/5 32متر
6 داکت سفید شیاردار 9x4/5 24متر
7 داکت سفید شیاردار 6x6 پایه بلند 24متر

داکت های شیاردار سفید سوپیتا

ردیف شرح واحد در هر بسته موجودی
1 داکت طوسی شیاردار 3x3 40متر
2 داکت طوسی شیاردار 4x3 32متر
3 داکت طوسی شیاردار 3/5x4/5 32متر
4 داکت طوسی شیاردار 5x3 24متر
5 داکت طوسی شیاردار 6x4/5 32متر
6 داکت طوسی شیاردار 3/5x6 پایه بلند 20متر

کف خواب سفید داکت دکوراتیو سوپیتا

ردیف شرح واحد در هر بسته موجودی
1 داکت کمانی سفید 4x1/5 80متر
2 کف خواب سفید سایز 5 20متر
3 کف خواب سفید سایز 9 20متر

Written by دوربین مدار بسته