همانطور که از نام این سنسور مشخص است سنسورهای آهنربایی از خاصیت آهنربایی برای تشخیص تغییرات در محیط استفاده می کنند. این سنسورها از دو بخش اصلی تشکیل شده اند: آهن ربا و پلاتین بر روی پاتین ترمینالی جهت اتصال سنسور به دستگاه مرکزی وجود دارد. نصب سنسور به این صورت است که پلاتین را به ترمینال سنسور دستگاه مرکزی متصل می کنید. در صورت جدا شدن اهنربا از پلاتین سنسور تحریک شده و تغییرات را به دستگاه مرکزی اطلاع می دهد.
نکته مهم در رابطه با سنسور مگنت این است که باید جهت فلش های روی پلاتین و آهنربا در جهت یکدیگر باشد. در غیر این صورت سنسور به درستی عمل نخواهد کرد.

محل نصب سنسور آهنربایی

محل نصب این سنسور روی لبه درب یا پنجره خواهد بود. نصب سنسور باید به گونه ای صورت گیرد که در صورت باز شدن درب یا پنجره قسمت متحرک از پلاتین جدا شود تا از این طریق سنسور فعال گردد. فاصله دو قسمت سنسور باید بین 2 تا 4 میلیمتر باشد. معمولا این سنسورها را در قسمت بالای درب نصب می کنند تا خارج از دسترس و دید افراد باشد.

Written by دوربین مدار بسته