سنسور شوک یا ضربه نیز یکی دیگر از سنسورهای مهم سیستم دزدگیر است. این قطعه از یک پلاتین و یک پیچ تنظیم کننده تشکیل شده است. زمانی که یک ضربه به سنسور شوک وارد می شود این تیغه ها از هم جدا شده و سنسور تحریک می گردد.
میزان حساسیت سنسورهای ضربه قابل تنظیم است. این کار به وسیله پیچ تنظیمی که بر روی سنسور وجود دارد صورت می گیرد.

محل نصب سنسور ضربه

سنسورهای ضربه به علت خاصیتی که در آشکار سازی ضربات دارند باید حتما روی شیشه یا دیگر مکانهایی که میتوانند محل ضربه احتمالی سارق باشند نصب شوند. این محل بهتر است در قسمت پایین روی شیشه ثابت باشد و به وسیله دو سیم، سنسور به دستگاه مرکزی متصل شود. پس از نصب باید سنسور را به صورتی تنظیم کرد که تنها در صورت ایجاد ضربات مخرب سنسور تحریک شود.

Written by دوربین مدار بسته