وبسایت بیاموز

وبسایت بیاموز یک وبسایت آموزشی در زمینه آموزش آنلاین و رایگان است. در این وبسایت می توانید مطالب متفاوت در زمینه های آموزشی را به صورت رایگان پیدا کرده و از آنها استفاده کنید.
آموزش زبان آلمانی
بخش آموزش زبان آلمانی در وبسایت بیاموز شامل زیر مجموعه های مختلف در زمینه های متفاوت است که به شما در یادگیری زبان آلمانی کمک می کند. این زیر مجموعه های عبارتند از:
 • قسمت آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان
 • قسمت آموزش گرامر زبان آلمانی
 • قسمت آموزش تلفظ زبان آلمانی
 • قسمت متون ساده زبان آلمانی
 • قسمت سرگرمی های آموزشی آلمانی
آموزش زبان انگلیسی
بخش آموزش زبان انگلیسی در وبسایت بیاموز شامل زیر مجموعه های مختلف در زمینه های متفاوت است که به شما در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. این زیر مجموعه های عبارتند از:
 • قسمت آموزش زبان انگلیسی برای نوآموزان (هنوز آماده نشده)
 • قسمت آموزش گرامر زبان انگلیسی
 • قسمت آموزش تلفظ زبان انگلیسی
 • قسمت متون ساده زبان انگلیسی
 • قسمت سرگرمی های آموزشی انگلیسی (هنوز اماده نشده)
 • بخش آماده سازی آزمون تافل
آموزش زبان فرانسه
بخش آموزش زبان فرانسه در وبسایت بیاموز شامل زیر مجموعه های مختلف در زمینه های متفاوت است که در آموزش و یادگیری زبان فرانسه شما را یاری می کند. این زیر مجموعه های عبارتند از:
 • قسمت آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان
 • قسمت آموزش گرامر زبان فرانسوی
 • قسمت آموزش تلفظ زبان فرانسه (هنوز آماده نشده)
 • قسمت متون ساده زبان فرانسه (در دست ساخت)
 • قسمت سرگرمی های آموزشی فرانسه (هنوز اماده نشده)
آموزش زبان روسی
بخش آموزش زبان روسی در وبسایت بیاموز شامل زیر مجموعه های مختلف در زمینه های متفاوت است که در آموزش و یادگیری زبان روسی شما را یاری می کند. این زیر مجموعه های عبارتند از:
 • قسمت آموزش زبان روسی برای نوآموزان
 • قسمت آموزش گرامر زبان روسی
 • قسمت آموزش تلفظ زبان روسی (هنوز آماده نشده)
 • قسمت متون ساده زبان روسی
 • قسمت سرگرمی های آموزشی روسی (هنوز اماده نشده)
برای اطلاعات بیشتر و درسترسی به بخش های آموزشی به وبسایت بیاموز به آدرس http://b-amooz.com/ مراجعه کنید.

Written by دوربین مدار بسته